A 2018-2019-es tanévre való beíratás időpontja később kerül kijelölésre


Kérjük a kedves szülőket, ha szeretnék, hogy gyermekük  emelt ének oktatásban vegyen részt, akkor a beíratással egy időben szíveskedjenek őt elhozni az alkalmassági meghallgatásra.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (lakcímkártya)

2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

4. A gyermek TAJ kártyája.

5. A gyermek személyazonosító igazolványa, ha van.

6. A gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás.

7. A beiratkozáshoz szükséges, a beíratás időpontja előtt letölthető egyéb dokumentumok:

Diákigazolvány-igénylés rendje megtekinthető itt.

Tájékoztató az etika/hit- és erkölcstan oktatásról

 

A Székesfehérvári Tankerület általános iskoláinak körzetébe tartozó települések, utcák és terek névjegyzéke:

1. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Koppány utca 2.)

Agyag u., Alkony u., Asztalos köz, Attila u., Ács köz, Antal dűlő, Aszalvölgyi út, Aszalvölgyi vízmű, Barátság liget, István major, Klapka u., Bádogos köz, Berényi út, Cento u., Csalai vasútállomás, Csalai Fő u., Csalai kastély, Csalapuszta, Csucskai u., Csutora u., Damjanich u., Építőmunkás u., Európa Ipari Park, Fecskepart, Fecskepart utca, Gábor Áron u., Gödör u., Gugásvölgyi u., Hajnal u., Havranek József u., Horgász dűlő, Illyés Gyula tér, Jezsuita u., Kecskeméti u., Kertalja u., Kertalja köz, Kiskút útja, Kissós u., Koppány u., Kőműves köz, Kund u., Mester u., Munkás u., Nemes u., Ond u., Orgona u., Óvoda u., Pestispincék, Pörös u., Sellő u., Szent Flórián krt., Szövetség u., Téglás köz, Tompa Mihály u., Török Ignác u. Túrózsáki út., Új u., Vadász u., Vajdasor, Wass Albert köz, Vécsey Károly utca, Zámolyi út, Zámoly u., Zámoly köz, Szent Sebestyén tér, Marhacsapás

valamint Sukoró teljes közigazgatási területe az 5-8. évfolyam számára.

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SUKORÓI TAGISKOLÁJA (8096 Sukoró, Óvoda utca 2/b.)

Sukoró község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.

2. HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.)

Alkotás u., Álmos vezér u., Balassi Bálint u., Botond u., Budai út teljes páros, páratlan oldal 144-től végig, Bulcsu u., Csokonai u., Előd u., Fáy András ltp., Fiskális út 37-től végig páratlan oldal, Fiskális út 44-től páros oldal végig, Gárdonyi Géza u., Géza u., Gogol u., Gorkij u., Hétvezér tér, Huba u., Huba köz, Kadocsa u., Katona József u., Karinthy Frigyes u., Karinthy tér, Kisteleki u., Kisfaludy u., Lehel u., Móra Ferenc u., Nefelejcs u., Nagy László u., Németh László u., Pálóczi Horváth Ádám u., Pozsonyi út 1-25-ig, Puskin u., Szigligeti u., Taksony u., Tass u., Tolsztoj u., Töhötöm u., Vajda János u., Vértanú u., Zsolt u.

3. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/A)

Beszédes József tér, Gánts Pál u., Gellért új sor, Herman Ottó u., Hübner András u., Jankovich Ferenc u., Kelemen Béla köz, Kelemen Béla u. 14-32-ig páros oldal, Kelemen Béla u. 34-től végig (páros, páratlan), Kodolányi János u., Komlóskerti u., Mészöly Géza u., Vargacsatornapart

4. SZÉKESFEHÉRVÁRI KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (Székesfehérvár, Béke tér 4.)

Árpád u., Bem József u., Béke tér, Dobó u., Erkel Ferenc u., Erzsébet út, Fűtőház u., Gyár u., Hadiárva u., Horvát István u., Horvát István ltp., Hunyadi u., Huszár u., Ifjúság u., Jedlik Ányos u., Kandó Kálmán u., Kaszap István u. Kinizsi u., Kölcsey u., Lánczos Kornél u., Lövölde u. páratlan oldal, Madách Imre u., Madách tér, Mártírok útja, Neumann János u., Puskás Tivadar u., Raktár u., Szent Erzsébet tér, Szilágyi u., Takarodó út, Toldi Miklós u., Tüzér u., Vámbéry Ármin u., Zrínyi u., Csonka utca

5. SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99.)

Aranybulla sétány, Aranyosmaróti u., Árvai u., Bajmóci u., Bártfai u., Béla u., Betléri u., Bényi u., Bicskei u., Bory tér, Csetneki u., Debrődi u., Dévényi u., Diószegi u., Dobsinai u., Donát u., Dunaszerdahelyi u., Eperjesi u., Farkasdi u., Feledi u., Felvidéki u., Fiskális utca, Füleki u., Galántai u., Galgóci u., Gölnici u., Gyetvai u., Holicsi u., Homonnai u., Huszti u., Iglói u., Ilosvai u., Jászói u., Kassai köz, Kassai u., Kápolna tér, Késmárki köz, Késmárki u., Komáromi u., Komjáti u., Korponai u., Kosztolányi u., Körmőci u., Kőrösmezei u., Krasznai u., Krasznai köz, Kriványi u., Lévai u., Liptói u., Lomnici u. 48-tól végig páros oldal,Lomnici u. 63-tól páratlan oldal végig, Losonci u., Lőcsei u., Malackai u., Máriavölgy, Máriavölgy utca, Marosdi u., Milleniumi út, Murányi u., Nagypaládi u., Nagyszombati u., Nyitrai u., Oszlányi u., Párkányi u., Podolini u., Pozsonyi út 22-166-ig páros, Pozsonyi út 25-163-ig páratlan, Pozsonyi köz, Pöstyényi u., Prónai u., Püspök kertváros, Radványi u., Rahói u., Rekop u., Rimaszombati u., Rózsahegyi u., Rozsnyói u., Ruttkai u., Sárosi u., Sasvári u., Selmeci u., Simonyi u., Somorjai köz, Somorjai u., Surányi u., Szakolcai u., Szalánki u., Szenicei u., Szeredi u., Tapolcsányi u., Tarnócai u., Técsői u., Toporci u., Trencséni u., Turóci u., Udvardi u., Ungvári u., Uzsoki u., Újbányai u., Vágsellyei u., Vágújhelyi u., Verbói u., Verebélyi u., Verebélyi köz, Vereckei u., Zobori utca, Zobori út, Zsarnócai utca, Zsolnai utca, Zsolnai út

6. SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKÁCSY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10.)

Budai út 1-37-ig, Deák Ferenc u., Esze Tamás u., Fal köz, Gyümölcs u., József Attila u. 42-48-ig, Kálvin János tér, Károly János u., Kégl György u., Kempelen tér, Martinovics u., Munkácsy Mihály u., Palotai kapu tér, Piac tér, Petőfi u., Pirosalma u., Prohászka Ottokár út, Szent István tér, Távírda u., Vak Bottyán köz, Vörösmarty tér, Ötvenhatosok tere

7. SZÉKESFEHÉRVÁRI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Salétrom utca 4-6.)

Budai út 38-60-ig és 62-144-ig (páros, páratlan), Börgöndi őrház, Csanádi Imre tér, Gáz u. 1-17-ig páratlan, József A. u. 1-42-ig (páros, páratlan), Gőzmalom u., Lövölde u. páros oldal, Barkóczy u., Börgöndi Fő u., Katica u., Börgönd ltp., Nádas köz, Börgönd puszta, Börgönd vasútállomás, Pilinszky János tér, Radnóti Miklós tér, Rákóczi u. 27-33-ig páratlan, Salétrom u., Király sor páratlan oldal végig, Sarló u. 10-16-ig; illetve 13-33-ig, Cziráky u., Gyümölcsfa u., Köztársaság u., Murvás u., Murvás út, Tó sor

8. SZÉKESFEHÉRVÁRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 4.)

Ányos Pál u., Basa u., Bástya u., Benyák Bernát u., III. Béla király tér , Csitáry G. Emil u., Dózsa György u., Fórum tér, Fő u., Gerle u., Gombócleső u. Honvéd u., Irányi Dániel u., Jávor Ottó tér, Kígyó u., Lakatos u., Marosi Arnold u., Móri út, Országzászló tér, Pacsirta u.; Rákóczi u. 1-26-ig páros és páratlan oldal, Rákóczi u. 28-32-ig páros, Rigó u., Rozgonyi Piroska u., Rózsa u, Semmelweis Ignác u., Szekfű Gyula u., Színház u., Várkapu u., Várkörút, Watthay Ferenc u., Zichy liget, Ősz u., Virág Benedek u., Negyvennyolcasok tere

valamint Moha község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon, Sárkeresztes község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon

SZÉKESFEHÉRVÁRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRSONY ISTVÁN TAGISKOLA (8051 Sárkeresztes, Arany János utca 1.)

Sárkeresztes és Moha község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.

9. SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Széna tér 10.)

Almássy telep, Cserkész u., Forgó u., Gáz u. 2-18-ig páros, Király sor páros oldal végig, Királykút lakónegyed, Major u., Mancz János u., Mikes Kelemen u., Mikszáth Kálmán u.; Móricz Zsigmond u., Olaj u., Rákóczi u. 34-től végig páratlan és páros oldal, Sarló u. 2-8-ig, illetve 1-11.(páratlan), Széna tér, Tiborc köz

10. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Batthyány utca 1.)

Alvinci u., Alvinci köz, Alsóvárosi pásztor telep, Amerikai fasor, Angol u., Aradi u., Balatoni út 44-végig páros, Baróti u., Batthyány u., Batthyány köz, Besztercei u., Békás köz, Borszéki köz, Borszéki u., Brassói köz, Brassói u., Cseh u., Csiki u., Csíkvári út, Csőszház u., Dévai u., Dési u., Ditrói u., Dr. Serényi Antal u., Enyedi u., Farkaslaka u., Finn út, Fogarasi u., Gyergyói u., Gyimesi u., Gyulafehérvári u., Háromszéki u., Hátszegi u., Holland fasor, Japán u., Kerci köz, Kertészház, Királyerdői u., Királyhágó u., Kistanya, Kisteleki tanya, Kistelep, Kolozsvári u., Koltói u., Kovásznai út, Korondi u., Küküllővári u., Lengyel u., Lippai köz, Lippai u., Lugosi u., Medgyesi u., Meggyesi u., Mezei u., Nagybányai u., Nagykanizsai vasúti őrház, Nagykárolyi u., Nagyszebeni u., Nagyváradi u., Ojtozi köz, Olasz u., Oravicai u., Orsovai u., Osztrák u., Parajdi u., Rádió u.,Rádió úti vasúti őrház, Repülőtér út, Segesvári u., Sosostanya, Sóstó ipari park, Sóstó út, Sóstói ltp., Sóstói új csőszház, Szatmári út, Szalontai u., Szárhegyi u., Szászrégeni u., Székely u., Szilvamag u., Szörényi u., Szovátai u., Tasnádi u., Temesi u., Temesvári köz, Temesvári u., Tischler tanya, Tordai u., Torockó u., Törcsvári köz, Udvarhelyi köz, Udvarhelyi u., Úrhidai út, Vásárhelyi u., Veszprém vasúti őrház, Vízaknai u., Zalatnai u., Zágoni u., Zilahi u., Zsombolyai u.

valamint Jenő község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA JENŐI TAGISKOLÁJA (8146 Jenő, Andrássy utca 27.)

Jenő község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.

11. SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Sziget utca 1.)

Kötelező körzetes feladatot nem lát el.

12. SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, György Oszkár tér 3.)

Ady E. u., Arany J.u., Bartók B. tér, Bátky Zs.u., Bőrgyár u., Csapó u., dr. Koch L. u., Eszperantó tér, Géza nagyfejedelem tér, Goldziher Ignác köz, György O. tér, Halász u., Jókai u., Juhász Gyula u., Kelemen B.u. 1-14-ig (páros, páratlan), Kelemen B.u. 15-33-ig páratlan, Koronázó tér, Kossuth u., Lépcső u., Liszt F.u., Mátyás király krt., Megyeház u., Megyeház köz, Oskola u., Palotai út 1-51-ig., Rác u., Schwäbisch Gmünd, Szabadságharcos út, Szent János köz, Szent II. János pápa tér, Szömörce u., Szúnyog u., Táncsics Mihály u., Tobak u., Vasvári P.u., Várfok u., Városház tér, Ybl M. ltp., Ybl M. u.

13. SZÉKESFEHÉRVÁRI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Ligetsor)

Bagoly u., Bébic u., Bregyó köz, Cinege u., Csóka u., Dorna u., Fürdősor, Fürdő u., Garam u., Gólya u., Gyéres u., Harkály u., Hernád u., Holló u., Ipoly u., Kakukk u., Kánya u., Karvaly u., Kereszttöltés, Kócsag u., Kőrösi u., Lajta u., Latorca u., Ligetsor, Malomcsatornapart, Malom u., Marcal u., Miava u., Palotai u. 53-tól végig, Páva u., Rába u., Rét u., Sajó u., Sár u., Sas u., Séd u., Sólyom u., Sörház tér, Szamos u., Szeder u., Szeder köz, Szedreskerti ln., Szedres dűlő, Szt. Gellért u., Szt. Gellért köz, Szt. Vendel u., Szt.Vendel köz, Túzok u., Vércse u., Veréb u., Virág u., Zala u.,

SZÉKESFEHÉRVÁRI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE (Székesfehérvár, Farkasvermi út 2.)

Bodrogi u., Dráva u., Ezres puszta, Farkasvermi u., Farkasvermi köz, Gaja u., Gém dülő, Gólya I. dűlő, Ikva u., Iszkaszentgyörgyi út, Kapos u., Kertész u., Kertész köz, Komáromi vasúti őrház, Kút dűlő, Mohai u., Mura u., Nyúl dűlő, Opole tér, Part u., Pityer u., Csóri Régi u., Sió u., Száva u. Csóri Új út, Vág u., Varjú u., település szintű lakos

14. SZÉKESFEHÉRVÁRI BORY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Tolnai utca 41.)

Ág u., Akácfa u., Bakony u., Barack u., Börgöndi út, Cserepes köz, Diófa u., Domb u., Halom u., Határ u., Horog u., Fenyőfa u., Hársfa u., Jancsár köz, Jancsár u. 1-49-ig., Jancsári csatorna part, Juharfa u., Körte u., Mandula u., Nyárfa u., Őrhalom u.,, Petőfi park, Sárkánykúti u., Sárkeresztúri út, Selyem u., Sütő u. 2-46-ig., Szárcsa u., Sziget u. 2-51-ig (páros, páratlan), Szilva u., Szőlő u., Szüret u., Tolnai u. 3-46-ig. (páros, páratlan), Tölgyfa u., Vermek útja,

valamint Pátka község teljes közigazgatási területe

15. TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed)

Árok u., Balatoni út 1-43-ig, Bárándi u., Bercsényi u., Déli vasút u., Eötvös u., Fátra u., Hegyes u., Homoksor, Hosszúsétatér, Hosszúsétatér u., Iskola tér,, Mátra u., Széchenyi u., Tátra u., Temető u., Toronysor, Tóvárosi ln., Újkuti u., Új váralja sor, Váralja sor, Váralja ipariterület, Vásártéri u., Vízműtelep

valamint Magyaralmás község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon

16. ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Székesfehérvár, Zentai utca 8.)

Adonyi út, Alba ipari zóna, Apatini u., Babér köz, Babér u., Bácskai u., Bányai u., Bánáti u., Becskereki u., Belgrádi u., Beregszászi u., Bereznai u., Berkes ltp., Boróka u., Bősi u., Búza u., Csáktornyai u., Csalai út, Dolovai sor, Déli ipari zóna, Erdősor, Eszéki u., Érsekújvári u., Fagyal u., Fehérvári u., Fiskális út 1-35-ig páratlan oldal, Fiskális út 2-44-ig páros oldal, Had u., Kálmos u., Kamilla u., Kaptár u., Keszegfalvi köz, Kikindai u., Kisfalud, Kisfalud útőrház, Kisfalud vasútállomás, Kisfalud Alsómajor, Kisfalud Ujtelep, Kisfaludi Kastély, Kisfalud puszta, Aranybulla u., Kórogyi u., Kosbor u., Köfém ltp., Köles u., Könyves Kálmán u., Kőrakás, Kukorica u., Lomnici u. 1-61-ig páratlan oldal, Lomnici u. 2-46-ig páros oldal, Lublói u., Malomhegyi u., Mátyás király u., Melencei u., Menta u.,Nagy Lajos király u., Óbecsei u., Pákozdi őrház, Pákozd vasútállomás, Palánkai u., Pancsovai u., Poprádi u., Privigyei u., Repkény u., Rozs u., Sereg u., Seregélyesi út, Stomfai u., Szabadkai u.,Szabadkai köz, Szepesi u., Szöllősi u., Taliga dűlő, Titeli u., Topolyai u., Ujlaki u., Újvidéki u., Verseci u., Vörösmarty u., Zágrábi u., Zára u., Zentai út, Zimonyi u., Zólyomi u. Zombori út, Zsálya u., Zsíros tanya, Zsurló u., II. András király u., Levendula u., Mályva u., Rozmaring u.

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.)

Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája (Székesfehérvár, Havranek József utca 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁMOP-3.1.4-08/2 TIOP-1.1.1-09

Közép-dunántúli
Regionális Minőségi díj
2008

 

Névnap

Ma 2017. december 16., szombat, Etelka és Aletta napja van. Holnap Lázár és Olimpia napja lesz.

Keresés

Eseménynaptár

Utolsó hónap december 2017 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31